Giới thiệu phòng nghiên cứu

Phòng nghiên cứu trực thuộc doanh nghiệp Fine FT

Kể từ khi thành lập vào tháng 6/2013; phòng nghiên cứu trực thuộc Fine FT đã đăng ký thành công nhiều bằng sáng chế dựa trên nghiên cứu tập trung và chuyên sâu của các nhà nghiên cứu hàng đầu cùng kinh nghiệm và bí quyết lâu năm của công ty trong lĩnh vực phát triển hệ thống phun sấy khô và gia công thực phẩm. Những nỗ lực nghiên cứu của Fine FT R&D vẫn đang được tiếp tục

Phòng kiểm soát chất lượng
  • Thí nghiệm vi sinh
  • Đánh giá cảm quan
  • Thí nghiệm chung

Sơ đồ tổ chức R&D

Phòng phát triển kỹ thuật
  • Thí nghiệm bột sấy PSD
  • Thí nghiệm chiết xuất/cô đặc
  • Thí nghiệm chất lỏng
  • Thí nghiệm điều kiện tạo hạt
  • Quản lý đối tượng phát triển nghiên cứu
Fine FT - rnd

Hệ thống phun sấy khô (Pilot)

Fine FT - rnd

Dụng cụ chiết xuất/ cô đặc (Pilot)

Fine FT - rnd

Thiết bị thí nghiệm và phân tích vi sinh