Thành tựu nghiên cứu

  • Các sản phẩm dạng bột nổi bật
Onion bark extract powder from Korea (5% Quercetin)

Bột chiết xuất từ vỏ hành tây Hàn Quốc (Chứa 5% quercetin)

Vinegar powder

Bột dấm

Acacia honey powder

Bột mật ong Acacia

Onion bark extract powder from Korea (5% Quercetin)

Bột aronia cô đặc

Soy sauce powder

Bột tương đen

Honey Citron Tea powder

Bột trà citron mật ong

Beef bone soup powder

Bột xương hầm

Onion bark extract powder from Korea (5% Quercetin)

Bột tỏi đen cô đặc