Hệ thống trộn hỗn hợp dạng bột & dạng hạt

Fine FT sở hữu các kỹ thuật sản xuất giúp phân tán đồng đều các dạng hỗn hợp dạng bột và dạng hạt đa dạng

  • Máy trộn Ribbon (máy xay sinh tố):
  • Là quy trình trộn các loại bột và hạt mịn khác nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất
  • Hạt mịn
  • Là quy trình chuyển hóa chế phẩm bột thành các hạt mịn có cấu trúc xốp. Sản phẩm này dễ dang tan trong nước và ngăn ngừa độ ẩm cao.
  • Các nguyên liệu sản phẩm có thể chuyển hóa thành hạt mịn
  • Là các sản phẩm dạng bột được sản xuất thông qua quy trình phun sấy khô sau khi cài đặt điều kiện kiểm tra trước.
blender