Ý niệm kinh doanh

“Customer-satisfying and trusted company”

Chất lượng là hàng đầu

Phát triển nhân tài

Sáng tạo giá trị

Dựa trên ý niệm kinh doanh lấy Uy tín làm nền tảng, Fine FT đảm bảo sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cho đối tác.

Ý niệm kinh doah
Còn người là nền tảng tương lai
Quy tắc ứng xử
Xây dựng hình mẫu
Văn hóa doanh nghiệp và Tầm nhìn tương lai
Tôn trọng mọi thành viên trong công ty, mang lại hình ảnh trong sạch thông qua sự tin tưởng lẫn nhau giữa công ty và người lao động.
Dựa theo nguyên tắc luân lý kinh doanh, mang lại mối quan hệ thuận lợi ,bền vững và hỗ trợ giữa Doanh nghiệp và Doanh nghiệp, Doanh nghiệp và Người lao động