Giấy chứng nhận

Chứng nhận Phòng nghiên cứu trực thuộc công ty (Hiệp hội phát triển kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc)

Chứng nhận doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm (quỹ bảo lãnh công nghệ).

Chứng nhận doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng (Khu vực Chung-Nam)

Giải thưởng Doanh nhân công nghệ (Khu vực Chung-Nam)

Bằng sáng chế: Quy trình sản xuất muối hương liệu thực vật bằng phương pháp điều chế enzyme và phun sấy khô (Số hiệu: 10-1495682)

Bằng sáng chế: “Máy phun sấy dạng nhỏ” (Số hiệu: 10 – 0633323)

Bằng sáng chế: “Phương pháp và thiết bị chiết xuất phẩm màu thiên nhiên tự động”

Chứng nhận doanh nghiệp vừa và nhỏ triển vọng xuất khẩu (Cục quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (LIDAM)

Chỉ định doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm chức năng ưu tú (Cục quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm)

Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý an toàn Thực phẩm (ISO 22000)